Personálne zabezpečenie projektov

  • CAD design, konštrukcia a tvorba dokumentácie
  • Projekcia elektro
  • Projekcia pneumatiky
  • Technológ pri riadení projektu
  • Programovanie robotov – ABB, KUKA
  • Programovanie PLC
  • Programovanie CNC
  • Elektrická a technická revízi zariadení