Automatizovaný dopravníkový systém na zakladanie vozíkov

 

Čoskoro bude dokončený a pripravený na používanie pre zákazníka, ktorý ho bude používať na zakladanie dielov v dochladzovacej miestnosti

LEAN SUMMIT SLOVAKIA 2018

Sponzorsky sme sa podieľali na medzinárodnej konferencii LEAN SUMMIT SLOVAKIA 2018.

Read more