Hlavné zameranie

  • Strojárenská výroba
  • Jednoúčelové montážne a kontrolné pracoviská
  • Robotizované pracoviská a montážne linky
  • Zariadenia pre ultrazvukové zváranie a rezanie
  • JIT vozíky, kontajnery a zvárané konštrukcie
  • Skladové a logistické automatizované systémy