Automatizovaný dopravníkový systém na zakladanie vozíkov

 

Čoskoro bude dokončený a pripravený na používanie pre zákazníka, ktorý ho bude používať na zakladanie dielov v dochladzovacej miestnosti